Usługi

Obszary doradztwa prawnego

Prawo cywilne

Specjalizuję się m.in. w sprawach o niewywiązanie się lub nienależyte wykonanie umowy, sprawach o zasiedzenie, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zapłatę. Oferuję pomoc w zakresie prawa spadkowego, nieważność testamentu oraz odrzucenie spadku.

Prawo administracyjne

Reprezentuję klientów w zakresie zaskarżania decyzji administracyjnych. Pomagam w sporządzaniu pism, skarg i wniosków. Reprezentuję w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej.

Prawo pracy

Oferuję pomoc i wsparcie w sprawach związanych z zakresem prawa pracy, sporządzaniem umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzeń. Doradzam prawnie w zakresie prawa pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentuję klienta w sprawach rozwodowych, dotyczących alimentów, podziału majątku, ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Prawo gospodarcze i handlowe

Zapewniam kompleksową obsługę firm w zakresie rejestracji spółek handlowych. Pomagam w sporządzaniu projektów umów spółek jak również w opracowaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów.

Skontaktuj się ze mną

Umów się na konsultację Twojej sprawy

600 386 457


krzysztof.nieckarz@gmail.com