Wynagrodzenie

Kilka opcji wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi

Wynagrodzenie zadaniowe

Wynagrodzenie za czynność lub sprawę. Ustala się je, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy oraz czas niezbędny do jej zrealizowania. Do tej kategorii zalicza się zarówno dokonanie określonej czynności na przykład sporządzenie opinii prawnej, pozwu czy projektu umowy, udzielenie porady prawnej, jak i prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym.


Wynagrodzenie godzinowe

Ustala się je w oparciu o przyjętą stawkę za jedną roboczogodzinę oraz czas, jaki został poświęcony danej sprawie – na przykład na sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie umowy, zapoznanie się z aktami sprawy.


Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie miesięczne. Rozliczenie ustalane w oparciu o zapotrzebowanie podmiotu na określony zakres pomocy prawnej w danym miesiącu. Najbardziej dogodna forma rozliczenia dla przedsiębiorców, potrzebujących stałej, kompleksowej obsługi prawnej m.in. w zakresie bieżącego udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, sporządzania dokumentów, czy reprezentacji w sprawach sądowych i pozasądowych.

Płatności

Płatności za świadczone usługi Kancelarii można dokonywać w formie gotówkowej lub przelewem na konto.

Nr rachunku bankowego Kancelarii: 33 1240 2324 1111 0011 0670 4166 (Bank Pekao S.A.).

Na Państwa życzenie istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Skontaktuj się ze mną

Umów się na konsultację Twojej sprawy

600 386 457


krzysztof.nieckarz@gmail.com